OKR-yhteisö

Suomeen on muodostunut yhteisö, joka tarkoituksena on tuoda lisää kilpailukykyä suomalaiseen johtamiseen OKR-mallin avulla. Yhteisön toiminnan on tarkoitus olla epäkaupallista ja keskittyä erityisesti OKR-malliin. Menetelminä toimivat tapahtumat ja aktiivinen LinkedIn-ryhmä.

Yhteisön arvot ovat

  • Vaikuttavuus – haluamme vaikuttaa johtamiseen ja yritysten kilpailukyvyn kehitykseen positiivisesti niin yhteisömme sisällä kuin sen ulkopuolellakin
  • Ei-kaupallisuus – yhteisön toiminta ei ole kaupallista eikä sillä tavoitella voittoa. Osa toiminnasta saattaa sisältää esim. sisäänpääsymaksuja tai yritys-sponsorointia, jotta yhteiset kulut voidaan kattaa
  • Vertaisoppiminen – olemme mukana yhteisössä oppiaksemme toisiltamme. Emme arvota erilaisia kokemuksia eri tavoin, vaan kuuntelemme aktiivisesti ja avoimin mielin
  • Avoimuus – yhteisömme on avoin kaikille OKR-mallista kiinnostuneille riippumatta kertyneen kokemuksen määrästä tai laadusta

>> Liity mukaan LinkedInnissä ryhmään.