Blogi: Johtaja on jatkuvan arvostelun ja tarkkailun alla

Tämä on karmaiseva kaupallinen yhteistyö! Lähetimme Strategia arkeen OKR-mallilla –kirjamme luettavaksi Jukka Niittymaalle. Pyysimme miestä lukemaan ja arvioimaan teoksen, koska hän oli aikaisemmin kirjoittanut hyvän blogin Measure What Matters -kirjasta.

Jukka on tislannut tekstiinsä pari sellaista näkökulmaa, joita en ole itse sanoittanut näin, mutta jotka ehdottomasti liittyvät OKR-mallin käyttöönottoon.

”Olen jopa sitä mieltä, että jos OKR otetaan yrityksessä X käyttöön, se lisää johdon tarvetta harjoittaa aktiivista omien arvojen reflektointia ja seurantaa, eli teemmekö oikeita asioita oikeista motiiveista.”

Kyllä. Mitä enemmän on katsonut OKR-käyttöönottoja, sitä selkeämmäksi on tullut OKR-mallin yhteys yhtiön kulttuuriin. Kirjoitamme kirjan loppupuolella autonomian tasosta organisaatiossa. Vastuu tavoitteista pitää saada mahdollisimman paljon tiimitasolle, jotta ne koetaan omiksi. Tämä taas aiheuttaa juuri Jukan kuvaamaa tarvetta johdolle pohtia, miten se toimii ja miksi. Jos johtamisen ydin on käskeminen ja äärimmäinen kontrolli, OKR-malli ei välttämättä ole oikea vaihtoehto. Jos se on autonomian lisääminen, OKR:t antavat siihen oivan työkalun.

”Olen toki johtajan työn kautta ymmärtänyt sen, että osa johtajan palkkaa on se, että työ on jatkuvan arvostelun ja tarkkailun alla. Usein on vain pakko hyväksyä, että vilpitön mieli ja tahto toimia oikein ei miellytä kaikkia organisaatiossa – teki niin tai näin. Ehkä kuitenkin läpinäkyvästi kommunikoidut tavoitteet ja avaintulokset auttaisivat organisaatiota ymmärtämään edes hiukan johtajien työpäiviä.”

Juuri näin. Suuremmissa organisaatioissa johdon työn hahmottaminen on vaikeaa. Tästä syystä on hyvin tärkeää, että OKR-mallin käyttöönoton yhteydessä myös johdon tavoitteet tulevat näkyviksi kaikille. Se auttaa paitsi käsittämään, mihin johdon työaika menee, myös mahdollisesti avaamaan syitä tehtyjen päätösten takana. Johdon pitää myös osoittaa, että omat tai johtoryhmän tavoitteet etenevät. Kun organisaation ihmiset näkevät tämän, usko OKR-mallin käyttöön kasvaa merkittävästi.

Katso Jukan teksti tästä: https://jukkaniittymaa.com/2020/10/25/strategia-arkeen-okr-mallilla-kirja-arvio/

Jos olet itse kiinnostunut kirjoittelemaan oman näkemyksesi kirjasta, ota yhteyttä naputtamalla osoitteeseen sora@iki.fi.