Strategia arkeen OKR-mallilla – Kirjan näkökulma

Alusta saakka oli selvää, että tämän kirjan nimeksi tulisi OKR-kirja. Kirjaprojektin alusta asti tavoitteenamme oli käsitellä ennen kaikkea Objectives and Key results -mallin teoriaa ja sen käyttöön liittyviä asioita. Varasimme jo kirjoittamisen alkuvaiheessa myös tämän verkkotunnuksen kirjaa varten.

Strategiakirja ja OKR-kirja

Toinen syy OKR-kirjan työnimeen oli Tero Vuorisen Strategiakirja. Se on kuulemma Suomen myydyin strategiaa käsittelevä teos, emmekä ihmettele sitä lainkaan. Teron kirja oli tuttu kummallekin kirjoittajista ja sitä pidettiin eräänlaisena esimerkkiteoksena sisällön suunnittelusta lähtien.

Pidimme siis ilmiselvänä, että Strategiakirja ja OKR-kirja olisivat nimeä myöten lähes parivaljakko. OKR-malli on loistava strategian toteuttamiseen ja strategiaan liittyvän vuoropuhelun järjestämiseen tarvittava mekanismi. Se ei kuitenkaan ole väline, jolla koko strategiaprosessi viedään läpi. Tästä syystä koko strategiaprosessiin tarvitaan organisaatiossa molemmat: Strategiakirja ja OKR-kirja.

Muutosjohtaminen ja viestintä

Kun kirjoittamisprosessi kuitenkin eteni, tuli selväksi, että käsittelemme pelkän OKR-mallin lisäksi merkittävästi myös muutosjohtamista ja viestintää. Muutosjohtaminen ilmenee erityisesti kirjan neljännessä ja viidennessä luvussa, joissa puhumme OKR-mallin käyttöönotosta ja odotusten johtamisesta. Sen lisäksi kirjassa ylitetään myös muutosprojektin tyypilliset kuolemanlaaksot ohjeiden kera.

Kirjassa on merkittävästi viestintäohjeita erilaisiin tilanteisiin, joita olemme kohdanneet OKR-mallin käyttöönottojen aikana. Näistä syistä kirjan työnimi vanheni meidän käsiimme. OKR-kirja ei pitänyt enää paikkansa.

Käyttöönottonäkökulma

Toinen asia, jota emme OKR-kirjan ensivaiheessa osanneet arvata, oli käyttöönottonäkökulma. Kirjoitusprosessin aikana ihmisten haastatteluissa toistui kerta toisensa jälkeen sama lausunto: OKR-malli on helppo ymmärtää, mutta vaikea ottaa käyttöön.

Tästä syystä kirjassa ryhdyttiin keskittymään alkuperäistä ajatusta huomattavasti tarkemmin ennen kaikkea OKR-mallin käyttöönottoon yrityksessä. Lopulta käsittelemme kirjassa mallin käyttöönottoa enemmän, kuin varsinaista Objectives and Key results -teoriaa.

Strategia arkeen OKR-mallilla

Kirjan nimeksi tuli lopulta Strategia arkeen OKR-mallilla, koska olemme koonneet kattavan ohjeiston, jolla on mahdollista johtaa strategiasta tarvittavat tavoitteet sekä viedä OKR-mallin avulla koko organisaatio strategian osoittamaan suuntaan. 

Kirja on ensimmäinen aiheesta suomeksi julkaistu kirja. Kun vertaa kirjaa myös englanniksi julkaistuun kirjallisuuteen, on Strategia arkeen OKR-mallilla edelleen uniikki teos. OKR-mallin teoriasta on kirjoitettu monta kirjaa, mutta toista näin käytännönläheistä muutosjohtamista, viestintää ja käyttöönottoa käsittelevää teosta ei ole.

Jos et ole vielä ennakkotilannut kirjaamme, voit tehdä sen tilaa kirja -sivulta. Uskomme, että investointi on kannattava.