Sijoittaja käski ottaa OKR:t käyttöön

Käsittelemme blogisarjassa muutamia yleisiä Objectives and Key results -mallin käyttöönottoon johtaneita syitä, joita olemme nähneet yrityksissä. Lopulta jokaisen yrityksen syyt ovat yksilöllisiä, mutta taustalta löytyy yhteisiä teemoja.

Eräässä kirjaamme varten haastatellussa yrityksessä Objectives and key results eli OKR-mallin käyttöönoton syynä oli se, että pääomasijoittaja käski. Sijoittaja oli asettanut rahoituksen ehdoksi, että yritys ottaa OKR:t käyttöön strategian viemiseksi käytäntöön – ja strategian toteutumisen seurantaan. Ehto oli selkeä. Sijoitus tulee, jos OKR:t ovat käytössä.

Kyseinen sijoittaja käyttää kaikissa yhtiöissään Objectives and key results -mallia, jotta se voi seurata portfolionsa kaikkia yhtiöitä samalla tavalla. Näin se myös ymmärtää heti yhtiön strategisen tilanteen. Sijoittaja pääsee tällä tavalla paljon aikaisemmassa vaiheessa kiinni yhtiön suoritukseen kuin seuraamalla pelkästään taloudellisia lukuja ja puhumalla johdon kanssa.

Käsittelemme kirjassa OKR-mallin käyttöä organisaation hallituksen näkökulmasta. Hallituksen näkökulma yhtiöön on monella tavalla sama kuin sijoittajalla. Kirjaan keräämämme hyödyt OKR-mallin käytöstä sovellettuina sijoittajan näkökulmaan ovat: 

  1. sijoittaja tietää heti, onko strategia tislautunut koko yhtiön toiminnaksi,
  2. sijoittaja pystyy seuraamaan johdon suoritusta systemaattisen johtamisen ylläpitämisessä,
  3. sijoittaja on perillä yhtiön kannalta strategisten tavoitteiden toteuttamisesta,
  4. sijoittaja näkee, että yhtiön suunta pysyy samana koko sovitun ajan.

Sijoittajalle OKR:t ovat yksi työkalu strategian johtamiseen. Riippuen toimintamallista, saattaa olla myös järkevää yhdistää OKR:ien lisäksi koko strategian toteutuksen seuranta kaikkien yhtiöiden kohdalta samaan järjestelmään. Meidän suosikkimme on tietenkin Juuson kipparoima Tangible Growth, jota pari sijoittajatahoa käyttääkin portfolioyhtiöissään. Vastaava ratkaisu on varmasti tehtävissä muillakin strategian johtamiseen suunnitelluilla ohjelmistoilla.

Hyödyt sijoittajalle ovat hyvin ilmeisiä. OKR-malli ei ole ainoa johtamismalli, jolla kyseiset asiat on mahdollista saada selville, mutta meidän näkökulmastamme se on ehdottomasti paras, koska siinä on tihein seurantasykli. Onnistumiset ja epäonnistumiset tulevat näkyviin nopeasti. Se on kaikkien etu.

Jos sijoittaja ei käske ottaa OKR-mallia käyttöön, pitäisikö sinun kuitenkin tehdä se?

Aikaisemmat tekstit OKR-mallin käyttöönoton syistä: